Cercetare

Arhiva

 

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICA AL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ

      Constituirea centrului de cercetare al Facultăţtii de Medicină Dentară este rezultatul politicii  Universităţii "Ovidius"din Constanţa şi CNCSIS privind identificarea şi susţinerea nucleelor de cercetare din universităţi.

       Planul strategic de cercetare ştiinţifica al Facultăţii de Medicină Dentară a fost elaborat de către Comisia de Cercetare a Facultăţii de Medicină Dentară şi aprobat de Departament şi Consiliul Facultăţii; planul a fost stabilit în conformitate cu Strategia de cercetare ştiinţifica a Universităţii "Ovidius"din      Constanţa şi programele strategice europene privind cercetarea ştiinţifică.

      Strategia de cercetare a fost stabilită în conformitate cu domeniile prioritare de cercetare din România.Universitatea"Ovidius"din Constanţa asigură cadrul optim de colaborare pentru cercetare cu celelalte facultăţi, oferind în acelaşi timp acces necondiţionat la infrastructura existentă.

      Prin obiectivele propuse în cadrul Planului strategic de cercetare, Facultatea de Medicină Dentară urmăreşte integrarea în spaţiul naţional, european şi internaţional, susţinând în acelaşi timp unul din cele mai importante obiective a Universitatii "Ovidius"din Constanţapentru perioada 2016-2020, respectiv cel de afirmare ca lider regional în cadrul cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative.

       Obiectivele urmărite prin aplicarea Planului de cercetare al Facultăţii de Medicină Dentară sunt:

  • Cercetare de performanţă în domeniul Medicină Dentară;
  • Implementarea celor mai reprezentative rezultate în practica medicinei dentare;
  • Perfecţionarea continuă a membrilor echipei de cercetare;
  • Realizarea de parteneriate naţionale şi internaţionale.

       Activitatea de cercetare ştiinţifică este realizează de cadrele didactice ale facultăţii, doctoranzi şistudenţi în Centrul de Cercetare al Facultăţiide Medicină Dentară, cu sediile din strada Ilarie Voronca, Nr.7 şiCampusul Universitar, Aleea Universitatii, Nr.1, Campus Corp B.