online casino singaporeslot malaysiaslot malaysiaonline casino singaporemega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Cercetare

Arhiva

 

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICA AL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ

      Constituirea centrului de cercetare al Facultăţtii de Medicină Dentară este rezultatul politicii  Universităţii "Ovidius"din Constanţa şi CNCSIS privind identificarea şi susţinerea nucleelor de cercetare din universităţi.

       Planul strategic de cercetare ştiinţifica al Facultăţii de Medicină Dentară a fost elaborat de către Comisia de Cercetare a Facultăţii de Medicină Dentară şi aprobat de Departament şi Consiliul Facultăţii; planul a fost stabilit în conformitate cu Strategia de cercetare ştiinţifica a Universităţii "Ovidius"din      Constanţa şi programele strategice europene privind cercetarea ştiinţifică.

      Strategia de cercetare a fost stabilită în conformitate cu domeniile prioritare de cercetare din România.Universitatea"Ovidius"din Constanţa asigură cadrul optim de colaborare pentru cercetare cu celelalte facultăţi, oferind în acelaşi timp acces necondiţionat la infrastructura existentă.

      Prin obiectivele propuse în cadrul Planului strategic de cercetare, Facultatea de Medicină Dentară urmăreşte integrarea în spaţiul naţional, european şi internaţional, susţinând în acelaşi timp unul din cele mai importante obiective a Universitatii "Ovidius"din Constanţapentru perioada 2016-2020, respectiv cel de afirmare ca lider regional în cadrul cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative.

       Obiectivele urmărite prin aplicarea Planului de cercetare al Facultăţii de Medicină Dentară sunt:

  • Cercetare de performanţă în domeniul Medicină Dentară;
  • Implementarea celor mai reprezentative rezultate în practica medicinei dentare;
  • Perfecţionarea continuă a membrilor echipei de cercetare;
  • Realizarea de parteneriate naţionale şi internaţionale.

       Activitatea de cercetare ştiinţifică este realizează de cadrele didactice ale facultăţii, doctoranzi şistudenţi în Centrul de Cercetare al Facultăţiide Medicină Dentară, cu sediile din strada Ilarie Voronca, Nr.7 şiCampusul Universitar, Aleea Universitatii, Nr.1, Campus Corp B.