Misiune

     Misiunea Facultății de Medicină Dentară este de a promova educaţia şi performanţa academică prin formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate, atât în România cât și peste hotare.

     Un alt deziderat esenţial este atingerea unui nivel al activităţii de cercetare care să crească vizibilitatea internaţională a Facultăţii de Medicină Dentară, a cărui realizare va permite validarea și întărirea încrederii în calitatea învăţământului superior românesc, ca suport al recunoaşterii academice (nivel de calitate conform cerinţelor Spaţiului European al Învăţământului Superior). 

     În acest context, obiectivele asumate de Facultateade Medicină Dentară suntde a promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică.