Anunturi admitere

SIMULARE CONCURS DE ADMITERE MAI 2017

 

Simularea va avea loc pe data de 13.05.2017, ora 09:00

 

Accesul în săli se va face începând cu ora 08:30

-       Înscrierea se poate face la secretariatul Facultății de Medicină, de luni până vineri, în intervalul: 12:00 – 14:00.

Perioada înscriere simulare: 04 - 11.05.2017

Taxa de înscriere este în valoare de 100 ron și se poate achita:

-      la casieria UOC campus - corp B;

-      în contul UOC de la Trezoreria Municipiului Constanta RO74TREZ23120F330500XXXX, Cod fiscal: 4301332

 

La înscriere se va face dovada plății taxei de participare