Istoric

     Actul normativ care atestă cadrul juridic de înființare și funcționare a Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universității „Ovidius“din Constanţaeste: O.M. nr.  7751/15.01.1990 în structura Universitǎţii din Constanţa se înfiinţeazǎ Facultatea de Medicinǎ cu profil de Medicină Generală şi Stomatologie.Începând din anul 2000, respectiv din luna august, s-a obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie a Facultăţii de Medicină, specializarea Stomatologie, 6 ani, cursuri de zi,conform Hotaririi nr. 696 din 17.08.2000. În acelaşi an, în luna noiembrie s-a obţinut acreditarea privind funcţionarea Facultăţii de Medicină, specializarea Stomatologie, conform Hotarârii nr. 1215 din 29.11.2000.

     În anul 2002 ia ființă Facultatea de Stomatologie și Farmacie HG 410/2002 publicată în Monitorul Oficial 675/11.09.2002. În anul 2004 denumirea facultății se schimbă în Facultatea de Medicină Dentară și Farmacie HG 940/10.06.2004 publicată în Monitorul Oficial 617/07.04.2004 și acreditată să funcționeze provizoriu în 2005, conform  HG 916/2005 publicată în Monitorul Oficial 766/23.08.2005.

     Apariţia Facultăţii de Medicină Dentară în oraşul Constanţa prin desprinderea de Faculatea de Farmacie s-a realizat în anul 2007 conform  HG 676/28.06.2007 publicată în Monitorul Oficial 481/18.07.2007 și a răspuns unor cerinţe privind asistenţa medicală a populaţiei celui de al doilea oraş ca mărime al ţării, din punct de vedere al numărului de locuitori. Înfiinţarea ca tânără facultate, Facultatea de Medicină Dentară, acreditată din 2008,conform HG 635/11.06.2008 publicată în Monitorul Oficial 467/24.06.2008, a preluat din mers transformările importante din învăţământul superior din România, inclusiv cele preluate după semnarea Declaraţiei de la Bologna, aliniindu-se împreună cu celelalte facultăţi ale Universităţii „Ovidius“ din Constanța la Spaţiul European al Învăţământului Superior.  

     În prezent,Facultatea de Medicină Dentară are în componenţa două dintre specializarile domeniuluide studiu Sănătate: Medicină Dentară, Tehnică Dentară structurate într-un singur department.

     În urma clasificării și ierarhizării universităților și facultăților, conform art. 193 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,în anul 2011,Facultatea de Medicină Dentară a Universității „Ovidius” din Constanţa fost încadratăca domeniu de studiiîn categoria A.