Bază Materială

Facultatea beneficiază de următoarele spaţii de învăţământ:

Str. Ilarie Voronca Nr. 7, sediul administrativ şi de conducere, decanatul și Amfiteatrul Ilarie Voronca.

În acestă locație îşi desfăşoară activitatea disciplinele: Prevenţie oro-dentară, Pedodonţie, Ortodonţie și Ortopedie dento-facială, Radiologie în medicina dentară, Reabilitare orală, Implantologie, Patologie orală, Urgențe oro-dentare Sănătate Publică oro-dentară, Metodologia cercetării ştiinţifice, Management.

 

 


 

Str.Corbului Nr. 2A îşi desfăşoară activitatea disciplinele: Diagnostic orodentar si ergonomie Endodonție, Estetică dento-facială,Odontologie, Parodontologie, Protetică dentară, Tehnologia punților dentare și a protezelor, Morfologia si semiologia sistemului stomatognat.

  

 

 

 


 

Aleea Universitatii Nr.1, Campus Corp B - Amfiteatrul A1 Campus, Amfiteatrul E113 și disciplinele Anatomie, Biochimie, Biologie celulară, Histologie, Fiziologie, Microbiologie, Imunologie, Biofizică, Biostatistică și Informatică Medicală.

 


 

Disciplinele preclinice și clinice îşi desfaşoara activitatea în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanța și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanța.