Rezultate Admitere
21.11.2022 -NONUE-ENGLEZA- 2022 - ADMISI
A Microsoft Word file 21.11.2022 -nonUE-ENGLEZA- 2022 - ADMISI


1.11.2022 - LISTA ELIGIBILI NON-UE
An Adobe Acrobat file 1.11.2022 - Lista eligibili NON-UE


14.10.2022 NONUE-ENGLEZA- 2022 -ADMISI
An Adobe Acrobat file 14.10.2022 nonUE-ENGLEZA- 2022 -admisi


05.10.2022 LISTE ADMITERE STUDENTI STRAINI
An Adobe Acrobat file CPV-LIMBA ROMANA 2022 -admisi-5.10.2022.site
An Adobe Acrobat file nonUE-ENGLEZA- 2022 -admisi -5.10.2022 - SITE


15.09.2022 LISTE STRAINI UE
A Microsoft Word file UE CPV 2022 -admisi Septembrie
A Microsoft Word file UE CPV 2022 -respinsi Septembrie


12.09.2022 LISTE ADMITERE STUDENTI STRAINI
An Adobe Acrobat file CPV-LIMBA ROMANA -Septembrie 2022-Eligibil
An Adobe Acrobat file CPV-LIMBA ROMANA -Septembrie 2022-In asteptare
An Adobe Acrobat file Lista definitiva-UE CPV IULIE 2022-admisi
An Adobe Acrobat file Lista eligibili NON-UE Septembrie 2022 - Pending
An Adobe Acrobat file Lista eligibili NON-UE Septembrie 2022
An Adobe Acrobat file UE CPV - Septembrie 2022 - PENDING
An Adobe Acrobat file UE CPV - Septembrie 2022- Admisi
An Adobe Acrobat file UE CPV IULIE 2022-respinsi


11.09.2022 LISTE DEFINITIVE TD
An Adobe Acrobat file TD_ADMISI cu taxa septembrie 11.09.2022
An Adobe Acrobat file TD_RESPINSI septembrie 11.09.2022


10.09.2022 GRILE IDEALE
An Adobe Acrobat file Grila Ideala Admitere TD


10.09.2022 LISTE PROVIZORII
An Adobe Acrobat file Lista provizorie TD


07.09.2022 STUDENTI NON UE_CPV - MDE
An Adobe Acrobat file nonUE CPV - MDE-2022 PENDING -IULIE - 06.09.2022
An Adobe Acrobat file nonUE-ENGLEZA- 2022 -RESPINSI -IULIE - 06.09.2022
An Adobe Acrobat file nonUE-ENGLEZA- 2022 -admisi -IULIE - 06.09.2022


04.08.2022 LISTE FINALE MD
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_CU_TAXA_4.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_FARA_TAXA_4.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_RESPINSI_4.08.2022


28.07.2022 LISTE CONTESTATII
An Adobe Acrobat file CONTESTATII MD 2022
An Adobe Acrobat file CONTESTATII TD 2022


03.08.2022 LISTE DEFINITIVE MD
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_CU_TAXA_3.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_FARA_TAXA_3.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_IN_ASTEPTARE_3.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_RESPINSI_3.08.2022


03.08.2022 LISTE FINALE TD
An Adobe Acrobat file TD_ADMISI_CU_TAXA_3.08.2022
An Adobe Acrobat file TD_ADMISI_FARA_TAXA_3.08.2022
An Adobe Acrobat file TD_RESPINSI_3.08.2022


02.08.2022 LISTE DEFINITIVE
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_CU_TAXA_2.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_FARA_TAXA_2.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_IN_ASTEPTARE_2.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_RESPINSI_2.08.2022


02.08.2022 LISTE DEFINITIVE TD
An Adobe Acrobat file TD_ADMISI_CU_TAXA_1.08.2022
An Adobe Acrobat file TD_ADMISI_FARA_TAXA_1.08.2022
An Adobe Acrobat file TD_RESPINSI_1.08.2022


01.08.2022 LISTE DEFINITIVE
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_CU_TAXA_1.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_FARA_TAXA_1.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_IN ASTEPTARE_1.08.2022
An Adobe Acrobat file MD_RESPINSI_1.08.2022


28.07.2022 LISTE DEFINITIVE CPV
An Adobe Acrobat file CPV-MD 2022 - lista definitiva
An Adobe Acrobat file UE CPV - MDE-2022 - lista definitiva admisi


28.07.2022 LISTE DEFINITIVE
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_CU_TAXA_28.07.2022
An Adobe Acrobat file MD_ADMISI_FARA_TAXA_28.07.2022
An Adobe Acrobat file MD_IN_ASTEPTARE_28.07.2022
An Adobe Acrobat file MD_RESPINSI_28.07.2022
An Adobe Acrobat file TD_ADMISI_CU_TAXA_28.07.2022
An Adobe Acrobat file TD_ADMISI_FARA_TAXA_28.07.2022
An Adobe Acrobat file TD_IN ASTEPTARE_28.07.2022
An Adobe Acrobat file TD_RESPINSI_28.07.2022


27.07.2022 LISTE PROVIZORII
An Adobe Acrobat file MD_Lista Provizorie_27.07.2022
An Adobe Acrobat file TD_LISTA_PROVIZORIE_27.07.2022


27.07.2022 GRILA IDEALA ADMITERE TD
An image file Grila ideala Biologie P
An image file Grila ideala Biologie Q
An image file Grila ideala Chimie P
An image file Grila ideala Chimie Q


27.07.2022 GRILE IDEALE
An Adobe Acrobat file Anunt
An Adobe Acrobat file Grila ideala - Biologie-Ch - varianta P
An Adobe Acrobat file Grila ideala Biologie-Ch - varianta Q
An Adobe Acrobat file Grila ideala Biologie-Fz - varianta P
An Adobe Acrobat file Grila ideala Biologie-Fz - varianta Q


26.07.2022 PROVISIONAL LIST OF FOREIGN NATIONALS
An Adobe Acrobat file Provisional list of foreign nationals (EU) English - ADMITTED