Criterii de admitere

Criteriile examenului de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019 (sesiunile iulie - septembrie)

 

Programul de studii Medicină Dentară

Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, pentru programul de studii Medicină Dentară, astfel: 75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere).

Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

1.      media la examenul de bacalaureat,

2.      nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

 

Programul de studii Tehnică Dentară

 

Concursul constă într-un test grilă, ce va evaluacunoștințele de Anatomie sau Chimie,

Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere fiind 90% Anatomie sau Chimie și 10% media generala examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. media la examenul de bacalaureat,
  2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.