Criterii de admitere

Criteriile examenului de admitere

Programul de studii Medicină Dentară

  • Criterii de selecție admitere- Candidati cetățeni români, UE, SEE, CE

Probă scrisă cu întrebări de tip test grilă din disciplinele de Biologie (pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (pondere de 25%) - 100%.

Opţiunea este exprimată de către candidaţi la înscriere.

Criteriile de departajarepentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. Media generală a examenului de bacalaureat
  2. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

 

  • Criterii de selecție admitere- Candidati cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută

Concurs pe baza evaluării dosarelor în conformitate cu grila de punctaj din Metodologia și procedurile proprii ale Facultății de Medicină Dentară.

Criteriile de departajarepentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
  2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică

 

Programul de studii Medicină Dentară(în limba engleză)

  • Criterii de selecție admitere- Candidati cetățeni străini (din state membre UE, SSE, CE și din state terțe) cu plata taxelor de şcolarizare în EURO

Concurs pe baza evaluării dosarelor în conformitate cu grila de punctaj din Metodologia și procedurile proprii ale Facultății de Medicină Dentară.

Criteriile de departajarepentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
  2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică

 

Programul de studii Tehnică Dentară

  • Criterii de selecție admitere- Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

1. Probă scrisă cu întrebări de tip test grilă din disciplinele Anatomie sau Chimie, la alegerea candidatului - 90%. Opțiunea este exprimată de către candidați la înscriere.

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 10%

Criterii de departajarepentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

1. Media generală a examenului de bacalaureat

2. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat