Criterii de admitere

Criteriile examenului de admitere pentru anul universitar 2017 – 2018 (sesiunile iulie - septembrie)

 

Programul de studii Medicină Dentară

Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, pentru programul de studii Medicină Dentară, astfel: 75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere).

Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

1.      media la examenul de bacalaureat,

2.      nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

 

Programul de studii Tehnică Dentară

Ponderea notei de la proba de aptitudini va fi de 50% iar restul de 50% va fi reprezentat de media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. media la examenul de bacalaureat,
  2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.