Taxe

Taxe generale 2018 – 2019

 

Taxă

Valoare (lei sau Euro)

Taxă de înscriere 

100 lei

Taxă de înmatriculare

100 lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini din statele terțe UE, SEE și CE și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză

-

Alte taxe aferente concursului de admitere (care trebuie supuse  avizului CA și aprobării Senatului)

 

Taxă de evaluare  a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni romani cu acte de liceu emise de alte state pentru toate formele de studiu

 

Taxă pentru susţinerea testului de limbă engleză pentru candidații cetățeni străini–

 

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați străini–

 

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români–

 

100 eur

100 eur

100 eur

200 lei

 

 

Taxe de scolarizare 2018 - 2019

Medicină Dentară

MD I - VI – 7 000 lei

Studenţi CPV:

MD I - VI – 5 000 euro

Tehnică Dentară

TD I – III – 4500 lei