online casino singaporeslot malaysiaslot malaysiaonline casino singaporemega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Istoric

     Actul normativ care atestă cadrul juridic de înființare și funcționare a Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanţa este: O.M. nr.  7751/15.01.1990 în structura Universitǎţii din Constanţa se înfiinţeazǎ Facultatea de Medicinǎ cu profil de Medicină Generală şi Stomatologie. Începând din anul 2000, respectiv din luna august, s-a obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie a Facultăţii de Medicină, specializarea Stomatologie, 6 ani, cursuri de zi, conform Hotărârii nr. 696 din 17.08.2000. În acelaşi an, în luna noiembrie s-a obţinut acreditarea privind funcţionarea Facultăţii de Medicină, specializarea Stomatologie, conform Hotarârii nr. 1215 din 29.11.2000.

     În anul 2002 ia ființă Facultatea de Stomatologie și Farmacie HG 410/2002 publicată în Monitorul Oficial 675/11.09.2002. În anul 2004 denumirea facultății se schimbă în Facultatea de Medicină Dentară și Farmacie HG 940/10.06.2004 publicată în Monitorul Oficial 617/07.04.2004 și acreditată să funcționeze provizoriu în 2005, conform  HG 916/2005 publicată în Monitorul Oficial 766/23.08.2005.

     Apariţia Facultăţii de Medicină Dentară în oraşul Constanţa prin desprinderea de Facultatea de Farmacie s-a realizat în anul 2007 conform  HG 676/28.06.2007 publicată în Monitorul Oficial 481/18.07.2007 și a răspuns unor cerinţe privind asistenţa medicală a populaţiei celui de al doilea oraş ca mărime al ţării, din punct de vedere al numărului de locuitori. Înfiinţarea ca tânără facultate, Facultatea de Medicină Dentară, acreditată din 2008, conform HG 635/11.06.2008 publicată în Monitorul Oficial 467/24.06.2008, a preluat din mers transformările importante din învăţământul superior din România, inclusiv cele preluate după semnarea Declaraţiei de la Bologna, aliniindu-se împreună cu celelalte facultăţi ale Universităţii „Ovidius“ din Constanța la Spaţiul European al Învăţământului Superior.     

În urma clasificării și ierarhizării universităților și facultăților, conform art. 193 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,în anul 2011, Facultatea de Medicină Dentară a Universității „Ovidius” din Constanţa a fost încadrată ca domeniu de studii în categoria A.

     În prezent, Facultatea de Stomatologie are are în componenţa următoarele programe de studiu: Medicină Dentară, Medicină Dentară în limba engleză și Tehnică Dentară structurate într-un singur departament.