online casino singaporeslot malaysiaslot malaysiaonline casino singaporemega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Criterii de admitere

 

 • Criterii de selecțieadmitere pentru anul universitar 2023 – 2024, programul de studii – Medicină Dentară - Candidati cetățeni români, UE, SEE, CE:
 • Probă scrisă cu 100 întrebări de tip test grilă din disciplinele de Biologie (pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (pondere de 25%) - 100%.
 • Opţiunea este exprimată de către candidaţi la înscriere.
 • Durata probei de concurs este de 3 ore.

 

 • Criterii de selecție admiterepentru anul universitar 2023 – 2024, programul de studii –Medicină Dentară - Candidati cetățeni străini (state non-UE) cu plata taxelor de şcolarizare în EURO
 • Concurs pe baza evaluării eligibilității dosarelor, în conformitate cu grila de punctaj din procedurile proprii ale Facultății de Stomatologie.

 

 • Criterii de selecțieadmitere pentru anul universitar 2023 – 2024, programul de studii – Medicină Dentară (în limba engleză)- Candidati cetățeni străini (din state membre UE, SSE, CE și din state terțe) cu plata taxelor de şcolarizare în EURO
 • Concurs pe baza evaluării eligibilității dosarului in conformitate cu grila de punctaj din procedurile proprii ala Facultatii de Stomatologie.

 

 • Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale, programul de studii – Medicină Dentară - Candidati cetățeni români, UE, SEE, CE
 • Media la examenul de bacalaureat (sau echivalent),
 • Nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat (sau echivalent).

 

 • Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale, programul de studii – Medicină Dentară -- Candidati cetățeni străini (state non-UE) cu plata taxelor de şcolarizare în EURO
 • Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent);
 • Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică.

 

 • Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale, programul de studii – Medicină Dentară (în limba engleză) - Candidati cetățeni străini (din state membre UE, SSE, CE și din state terțe) cu plata taxelor de şcolarizare în EURO
 • Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent);
 • Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică.

 

 • Criterii de admitere pentru anul universitar 2023 – 2024, programul de studii – Tehnică Dentară - Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE
 • Probă scrisă cu 60 întrebări de tip test grilă din disciplinele Anatomie sau Chimie, la alegerea candidatului (pondere de 50%).
 • Opțiunea este exprimată de către candidați la înscriere.
 • Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent) - (pondere de 50%).
 • Durata probei de concurs este de 2 ore.

 

 • Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale, programul de studii – Tehnică Dentară - Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE
 • Media la examenul de bacalaureat (sau echivalent),
 • Nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat (sau echivalent).