online casino singaporeslot malaysiaslot malaysiaonline casino singaporemega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Bază Materială

Facultatea beneficiază de următoarele spaţii de învăţământ:

Str. Ilarie Voronca Nr. 7, sediul administrativ şi de conducere, decanatul și Amfiteatrul Ilarie Voronca.

În acestă locație îşi desfăşoară activitatea disciplinele: Prevenţie oro-dentară, Pedodonţie, Ortodonţie și Ortopedie dento-facială, Radiologie în medicina dentară, Reabilitare orală, Implantologie, Patologie orală, Urgențe oro-dentare Sănătate Publică oro-dentară, Metodologia cercetării ştiinţifice, Management.

 

 


 

Str.Corbului Nr. 2A îşi desfăşoară activitatea disciplinele: Diagnostic orodentar si ergonomie Endodonție, Estetică dento-facială,Odontologie, Parodontologie, Protetică dentară, Tehnologia punților dentare și a protezelor, Morfologia si semiologia sistemului stomatognat.

  

 

 

 


 

Aleea Universitatii Nr.1, Campus Corp B - Amfiteatrul A1 Campus, Amfiteatrul E113 și disciplinele Anatomie, Biochimie, Biologie celulară, Histologie, Fiziologie, Microbiologie, Imunologie, Biofizică, Biostatistică și Informatică Medicală.

 


 

Campus Corp c – Str. Căpitan Aviator Al. Șerbănescu, nr.6

 

Laboratoarele de tehnică dentarăcare permit desfășurarea activităților practice pentru însușirea deprinderilor urmărite. Laboratoarele dispun de echipamente tehnice adecvate pentru predare și comunicare și sunt prevăzute cu mobilier adecvat, cu surse de curent, apă, gaz, conform cerinţelor specifice laboratoarelor de profil. Echipamentele care intră în dotarea laboratoarelor asigură conformitatea cu cerinţele actuale de formare, permițând realizarea tuturor activităţilor didactice prevăzute în curriculum și a activităților de cercetare.

Sălile de curs și amfiteatreledispun de dotări moderne ale (videoproiector, ecran de proiecție, instalație sonorizare, tablă magnetică).

 


Disciplinele preclinice și clinice îşi desfaşoara activitatea în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanța și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanța.