Anunţ alegeri membru în Departamentul Medicină Dentară - 09.05.2017

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 09.05.2017, ora 13,  va avea loc ședința de alegeri pentru ocuparea locului vacant din Consiliul Departamentului de Medicină Dentară în conformitate cu Metodologia pentru alegerea directorilor de departament si a consiliilor departamentului în Universitatea “Ovidius” din Constanţa și calendarul aprobat prin H.S. 247/30.03.2017.

 

Director Departament Medicină Dentară

Șef lucrări Dr. Nicolae IONESCU