Admitere 2015. Probe, bibliografie. NOU!!!

Criterii de admitere

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

 

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

Concursul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 întrebări din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegere, (într-o pondere de 25%).

 

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

Forma de examinare: o probă de aptitudini.

Calcularea mediei de admitere: proba de aptitudini reprezentând 50%, iar restul de 50% este reprezentat de media examenului de Bacalaureat.

 

Proba  de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

 

În prezent, se lucrează la actualizarea bazei orientative de date, cu subiecte pentru admiterea 2015, pentru Facultatea de Medicină Dentară, acestea urmând a fi postate pe site-urile facultăților.

 

 

Tematica probelor de concurs

Tematica probei de  Biologie

 

1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th.

Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

 

şi

 

2. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4446 din 19.06.2006

Autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel Ardelean

ISBN: 978-973-135-364-7

 

 

Tematica probei de Chimie organică

 

Chimie clasa a X-a

1. Introducere în studiul chimiei organice.

2. Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.

3. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.

4. Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

 

Chimie clasa a XI-a

1. Clasificarea compuşilor organici.

2. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli.

Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.

3. Reacţii chimice ale compuşilor organici:

- Reacţii de halogenare.

- Reacţii de alchilare.

- Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.

- Reacţii de hidrogenare şi reducere.

- Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

- Reacţii de esterificare.

- Reacţii de hidroliză.

- Reacţii de condensare şi policondensare.

- Reacţii de diazotare şi cuplare.

- Reactii de oxidare.

4. Izomerie optică.

5. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici

6. Compusi organici cu importanţă biologică:

- Aminoacizi.

- Proteine.

- Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

 

BIBLIOGRAFIE: Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 - 2014.

 

Pentru proba de FIZICĂ

 

1. FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică

Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

 

2. FIZICĂ - manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie

Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii.

Aplicaţii

 

3. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Termodinamică

Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

 

4. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Electricitate

Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, >Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric –

Generalități).

 

NOTA: Este vlabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X=a și a XI-a care conține program afișată.

 

Manuale orientative:

1. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

2. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)

3. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

4. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)

5. Fizică - F1 + F2 - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)

6. Fizică - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)